OŚWIĘCIM: Đến Thăm Trại Tập Trung Auschwitz | Visiting Auschwitz Concentration Camp

Cảm giác bần thần và khắc khoải là những gì mình cảm nhận được khi tới tham quan trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc Xã cũ ở ngoại ô Oświęcim, Ba Lan. | Mental pain, shiver down the spine and compassion, I felt upon visiting the concentration camp in WWII, in the outskirt of Oświęcim, Poland.

DJOURNAL: Favorite Cafe in Jakarta

The first coffee shop that I stopped by, in Jakarta, is this DJOURNAL which became my satellite office for two continuous days, still I wanted to come back for more. | Quán café đầu tiên mình đến, ở Jakarta, là DJOURNAL xinh đẹp, nơi trở thành văn phòng của mình tại Jakarta trong hai ngày để ngồi làm việc, tuy vậy, sau hai ngày mình vẫn muốn quay lại.