Săn Tuyết Đà Lạt

Mỗi năm, Đà Lạt lại rộ lên một địa điểm mới – hoặc không mới nhưng được “tái khám phá” – khiến cho người yêu cảnh đẹp lại dậy sóng. Tháng 12 năm nay, đánh vào tâm lý muốn thấy tuyết ngay tại Việt Nam, những bài viết về “cánh đồng tuyết” Đà Lạt lại rộ lên.